VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
10 tháng, ngành Hải quan thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 302,6 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

10 tháng, ngành Hải quan thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 302,6 tỷ đồng

Trong 10 tháng đầu năm 2020, những nỗ lực trong công tác thu hồi, xử lý nợ của các cục Hải quan tỉnh, thành phố trong cả nước đã góp phần giúp toàn ngành Hải quan thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 302,6 tỷ đồng.

5 doanh nghiệp bị dừng làm thủ tục hải quan trên toàn quốc

Tăng cường quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

Kế hoạch kiểm tra chấp hành pháp luật về hải quan năm 2021

Lực lượng Hải quan chủ động ứng phó, đảm bảo hoạt động trong mưa lũ

Tổng cục Hải quan cho biết, ngay từ đầu năm 2020, Tổng cục đã giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế chuyên thu quá hạn, tiền chậm nộp thuế, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính đối với các khoản nợ chuyên thu quá hạn phát sinh trước ngày 1/1/2020 của các tờ khai đã thông quan/giải phóng hàng (tính đến thời điểm ngày 31/12/2019) cho các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan.

Đối với các cục hải quan tỉnh, thành phố không giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý thì tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, theo dõi, quản lý và đề xuất xử lý đối với các khoản nợ khó thu tại đơn vị.

Tính đến hết tháng 10/2020, công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có kết quả tốt. Điển hình như: Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã thu hồi đạt 147,2 tỷ đồng nợ thuế; Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thu hồi đạt 40,9 tỷ đồng; Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thu hồi đạt 76,9 tỷ đồng.

Cũng theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng số nợ chuyên thu quá hạn tính đến ngày 31/10 của toàn Ngành này đạt 5.666,59 tỷ đồng, tăng 88,69 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31/12/2019 (tương đương tăng 1,59%).

Trong đó, nhóm nợ khó thu trên 3.826 tỷ đồng, giảm 52,87 tỷ đồng so với năm 2019; nhóm nợ chờ xử lý là trên 97 tỷ đồng, tăng 23,62 tỷ đồng so với năm 2019; nhóm nợ có khả năng thu là trên 1.565 tỷ đồng, giảm 10,46 tỷ đồng so với năm 2019; nhóm nợ phạt vi phạm hành chính là trên 177,59 tỷ đồng, tăng 128,41 tỷ đồng so với năm 2019.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM