VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính đề nghị tạm cấp bổ sung thêm 670 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai

Kịp thời bổ sung nguồn lực cho các địa phương miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai

Bộ Tài chính đề nghị tạm cấp bổ sung thêm 670 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai

Tại Công văn số 14195/BTC-NSNN ngày 19/11/2020 trả lời Công văn số 9428/VPCP-KTTH ngày 10/11/2020 của Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả các cơn bão và mưa lũ tháng 10/2020 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Bộ Tài chính đề nghị tạm cấp bổ sung thêm 670 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 cho 09 địa phương để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất...

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm phí, lệ phí đến hết 30/6/2021 hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Ngân sách được cải thiện tạo dư địa cho Việt Nam thực hiện các giải pháp hỗ trợ trước đại dịch

Xuất cấp 4.303,465 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ 3 tỉnh bị thiên tai, mưa lũ

Hỗ trợ kinh phí khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 23/10/2020 và Quyết định số 1815/QĐ-TTg ngày 15/11/2020 tạm cấp kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai cho 05 địa phương miền Trung là 580 tỷ đồng (Hà Tĩnh 100 tỷ đồng, Quảng Bình 100 tỷ đồng, Quảng Trị 140 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 120 tỷ đồng, Quảng Nam 120 tỷ đồng).

Về quy trình hỗ trợ, theo quy định tại Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai: “Căn cứ vào kết quả thực hiện khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp, báo cáo ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương”.

Bộ Tài chính cho biết, qua rà soát của các địa phương kèm theo Văn bản số 175/TTr-TWPCTT của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, các địa phương mới báo cáo nhu cầu kinh phí, chưa báo cáo kết quả khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định tại Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thì do điều kiện, bối cảnh đặc biệt nên hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các địa phương chưa hoàn thành một số thủ tục theo quy định; đồng thời, đây là trận thiên tai đặc biệt lớn nên xuất phát từ thực trạng công tác khắc phục hậu quả thiên tai hiện nay, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Ủy ban nhân dân các tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương.

Từ tình hình trên, để kịp thời bổ sung nguồn lực cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, phù hợp với tình hình thiệt hại và số kinh phí đã tạm cấp từ ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ các nội dung gồm:

Thứ nhất, tạm cấp bổ sung thêm 670 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 cho 09 địa phương (Nghệ An 50 tỷ đồng, Hà Tĩnh 50 tỷ đồng, Quảng Bình 50 tỷ đồng, Quảng Trị 70 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 50 tỷ đồng, Quảng Nam 130 tỷ đồng, Quảng Ngãi 150 tỷ đồng, Bình Định 70 tỷ đồng, Kon Tum 50 tỷ đồng) để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất nhằm hỗ trợ dân sinh, di dân khẩn cấp và khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Như vậy, nếu tính cả số tạm cấp đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Quyết định số 1640/QĐ-TTg 23/10/2020 và Quyết định số 1815/QĐ-TTg ngày 15/11/2020 thì tổng số kinh phí ngân sách trung ương tạm cấp cho các địa phương miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 là 1.250 tỷ đồng (Nghệ An 50 tỷ đồng, Hà Tĩnh 150 tỷ đồng, Quảng Bình 150 tỷ đồng, Quảng Trị 210 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 170 tỷ đồng, Quảng Nam 250 tỷ đồng, Quảng Ngãi 150 tỷ đồng, Bình Định 70 tỷ đồng, Kon Tum 50 tỷ đồng).

Thứ hai, giao Ủy ban nhân dân các tỉnh (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum) căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để kịp thời thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ, chính sách của Nhà nước, bảo đảm đúng đối tượng, chế độ quy định.

Thứ ba, Ủy ban nhân dân các tỉnh (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum) báo cáo kết quả chi thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ quy định gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ chính thức từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng địa phương theo quy định.

Rà soát nhu cầu hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở

Bên cạnh nội dung về hỗ trợ kinh phí khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai nêu trên, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại điểm b, khoản 2 Mục III  Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10/2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên, Chính phủ giao Bộ Tài chính “Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho từng địa phương và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện”.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị 11 địa phương (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum) khẩn trương rà soát, thống kê, phân loại mức độ thiệt hại và nhu cầu kinh phí hỗ trợ, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương có liên quan, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM