VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu khối các bộ, cơ quan ngang bộ về ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu trong 17 bộ, cơ quan ngang bộ được đánh giá năm 2019 về xếp hạng chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin.

[Infographics] Bộ Tài chính thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020 tại các địa phương

Bộ Tài chính khai trương Cổng công khai ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu khối các bộ, cơ quan ngang bộ về ứng dụng công nghệ thông tin - Ảnh 1

Đó là kết quả xếp hạng tại Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2019 do Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố.

Báo cáo được xây dựng dựa trên kết quả tổng hợp, kiểm tra, đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông từ báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, ngành và địa phương dựa trên 6 hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; trang/cổng thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin; nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin.

Kết quả đánh giá được công bố theo từng hạng mục cho 03 khối cơ quan là khối các bộ, cơ quan ngang bộ (Khối bộ), khối các cơ quan thuộc Chính phủ và khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Top 10 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019.
Top 10 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019.

Theo kết quả Báo cáo được công bố, về xếp hạng chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2019, Bộ Tài chính dẫn đầu với chỉ số 0,9291. Đứng ở các vị trí tiếp theo trong lần lượt là Bộ Công Thương (0,8914), Bộ Thông tin và Truyền thông (0,8642), Bộ Y tế (0,8639) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (0,8598).

Trong các chỉ số thành phần, Bộ Tài chính liên tiếp dẫn đầu ở các chỉ số: Hạ tầng kỹ thuật; trang/cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2019.

Theo đánh giá của Cục Tin học hóa, về tổng thể, chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trung bình của Khối bộ năm 2019 tăng mạnh so với năm 2018 (năm 2018 là 0,69; năm 2019 là 0,82). Tất cả các chỉ số thành phần trung bình của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 đều tăng so với năm 2018.

Trong đó, Chỉ số về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 tăng nhiều nhất so với năm 2018. Kết quả này cho thấy, các bộ, cơ quan ngang bộ đã chú trọng hơn trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và triển khai nhiều ứng dụng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

Đây là năm thứ ba Bộ Thông tin và Truyền thông công bố báo cáo, dựa trên tổng hợp, phân tích báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử/chính quyền điện tử của các bộ, ngành, địa phương và kết quả kiểm tra trực tuyến trên trang, cổng thông tin điện tử của các cơ quan.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM