VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V

Ðồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Tài chính phát biểu tại Đại hội.

Bộ Tài chính tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V

Ngày 31/10/2020, trong không khí cả nước phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Bộ Tài chính long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021-2025. Đại hội lần này diễn ra theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính tại Hà Nội và 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Tài chính

Kho bạc Nhà nước phát huy truyền thống vẻ vang qua các phong trào thi đua yêu nước

Nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và chỉ đạo Ðại hội tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương.

Đại hội vinh dự được đón các đại biểu, các vị khách quý: các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Lãnh đạo các Sở Tài chính các tỉnh, thành phố; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ. Dự Đại hội tại các điểm cầu có hơn 700 Ðại biểu và cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 7 vạn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính.

Đại hội vinh dự được đón nhận các Lẵng hoa chúc mừng của: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021-2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020). Ðồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Tài chính và Tập thể Lãnh đạo Bộ chủ trì Đại hội.

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021-2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021-2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" và thực hiện các chủ trương, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Thực hiện hướng đẫn và chỉ đạo của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V (giai đoạn 2021 – 2025) với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, phát triển bền vững được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tài chính trong giai đoạn 05 năm vừa qua; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp để triển khai hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cho giai đoạn 05 năm tiếp theo.

Đại hội cũng là dịp để tôn vinh, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài chính; trao đổi những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Ngành ngày càng phát triển sâu rộng, thực sự là động lực thúc đẩy, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Trong 05 năm qua các phong trào thi đua yêu nước trong ngành Tài chính đã có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều nội dung, hình thức thi đua phong phú, mục tiêu thi đua thiết thực, cụ thể, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, trở thành động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của ngành Tài chính. Nhiều điển hình tiên tiến, nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo thông qua các phong trào thi đua đã được nhân rộng.

Các phong trào thi đua yêu nước trong ngành Tài chính đã được phát động với các nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, chất lượng khen thưởng ngày càng được nâng lên; tăng cường khen thưởng đối với các thành tích đột xuất, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng tập thể nhỏ.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo, tổ chức phát động 05 phong trào thi đua thường xuyên trong toàn Ngành và nhiều phong trào thi đua chuyên đề, nước rút. Hưởng ứng lời phát động của Bộ, các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính đã phát động hơn 500 phong trào thi đua; đặc biệt, đối với hệ thống thuế, hải quan, kho bạc, dự trữ… các phong trào thi đua đã được triển khai đến tận cấp cơ sở.

Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, có sức lan toả lớn, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành hăng hái thi đua lao động, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần quan trọng để ngành Tài chính thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách 5 năm giai đoạn 2016-2020 được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM