VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính Việt Nam ưu tiên thúc đẩy tài chính bền vững trong ASEAN

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà phát biểu tại hội nghị.

Bộ Tài chính Việt Nam ưu tiên thúc đẩy tài chính bền vững trong ASEAN

Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã lựa chọn 02 chủ đề ưu tiên cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN năm 2020, bao gồm “Tài chính bền vững trong ASEAN” và “Thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực”.

Đối thoại hợp tác tài chính - ngân hàng giữa ASEAN và Hoa Kỳ

Điểm lại sự kiện nổi bật của ngành Tài chính tháng 9/2020

AFMGM lần thứ 6 sẽ xem xét và đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính – tiền tệ ASEAN

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà cho biết như vậy tại phiên họp trực tuyến Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFCDM) với Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ sáng ngày 01/10/2020.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh, đối thoại giữa kênh hợp tác tài chính - ngân hàng của ASEAN với Bộ Tài chính Hoa Kỳ là hoạt động đối thoại thường niên có vai trò quan trọng trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ quan điểm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng giúp các bên điều phối chính sách kinh tế vĩ mô hiệu quả, góp phần đảm bảo ổn định tài chính.

Bộ Tài chính Việt Nam đã ban hành Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu trong giai đoạn 2017-2020 với tầm nhìn tới năm 2030 và khuyến nghị áp dụng các cơ chế và chính sách để thúc đẩy sự phát triển thị trường trái phiếu xanh như một ưu tiên trong giai đoạn tới.

Trong năm 2020, với vai trò Chủ trì ASEAN, Việt Nam đã lựa chọn chủ đề ưu tiên quốc gia là “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” với mục tiêu xây dựng một ASEAN gắn kết và tự cường, vượt qua những khó khăn thách thức. Theo đó, Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã lựa chọn 02 chủ đề ưu tiên cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN năm 2020, bao gồm “Tài chính bền vững trong ASEAN” và “Thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực”.

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, chủ đề ưu tiên về “Tài chính bền vững trong ASEAN” được Bộ Tài chính Việt Nam ưu tiên đẩy mạnh với mục đích thúc đẩy tài chính bền vững của khu vực thông qua việc phát triển thị trường vốn bền vững, nâng cao nhận thức và khuyến khích các nước phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững áp dụng các chuẩn mực trái phiếu xanh ASEAN.

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương tại Tuyên bố chung năm 2019 đã khẳng định, tài chính bền vững đóng vai trò rất quan trọng nhằm cải thiện sự hiệu quả, thịnh vượng và khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế khu vực, đồng thời bảo vệ và thúc đẩy các hệ thống sinh thái và tăng cường sự đa dạng văn hóa và phúc lợi xã hội.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính Việt Nam đã ban hành Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu trong giai đoạn 2017-2020 với tầm nhìn tới năm 2030 và khuyến nghị áp dụng các cơ chế và chính sách để thúc đẩy sự phát triển thị trường trái phiếu xanh như một ưu tiên trong giai đoạn tới. Việt Nam cũng đang sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường theo đó đưa ra các khung chính sách cơ bản để khuyến khích việc phát hành trái phiếu xanh, quy định về danh mục các lĩnh vực xanh cần khuyến khích đầu tư.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng đã chia sẻ về công tác điều hành chính sách tài chính ứng phó dịch Covid-19 thời gian qua của Việt Nam. Trong đó, có việc thực hiện biện pháp nổi bật chia sẻ khó khăn đối với người dân và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khủng hoảng, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép là chống dịch, ngăn chặn bệnh dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế. Thứ trưởng cũng chia sẻ các quan điểm trong quản lý nợ công và tài chính phát triển cơ sở hạ tầng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM