VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính vượt 20% chỉ tiêu tích hợp dịch vụ công mức 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính vượt 20% chỉ tiêu tích hợp dịch vụ công mức 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 294/585 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, vượt 20% so với chỉ tiêu được Chính phủ giao. Qua đó, góp phần cải cách, hiện đại hóa hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thông quan 1-3 giây luồng vàng, 194 dịch vụ công ngành thuế trực tuyến mức độ 3, 4

72 dịch vụ công của hải quan đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Bộ Tài chính tích hợp 265 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Dịch vụ công trực tuyến: Vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp

Xây dựng Cổng Dịch vụ công Quốc gia là một nội dung quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, kết nối Chính phủ với người dân và doanh nghiệp. Với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hướng tới số hóa hồ sơ, giấy tờ giấy, chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2019 đã trở thành công cụ quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho quá trình đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam; góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin; hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tích hợp thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thời gian qua, Bộ Tài chính là một trong những bộ ngành tiên phong trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp; đóng góp tích cực vào xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát xây dựng lộ trình chi tiết triển khai, khẩn trương tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục chuẩn hóa thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính và cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, mã hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính...

Theo Cục Tin học và thống kê tài chính, đến nay, Bộ Tài chính đã triển khai 979 dịch vụ công trực tuyến, trong đó, 106 dịch vụ công trực tuyến mức 1; 288 dịch vụ công trực tuyến mức 2; 192 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 393 dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 294/585 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ hơn 50%, tăng 25 dịch vụ công trực tuyến so với yêu cầu của Văn phòng Chính phủ và vượt 20% so với quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ. Trong đó, Tổng cục Thuế đã tích hợp 147 dịch vụ công trực tuyến, Tổng cục Hải quan tích hợp 72 dịch vụ công trực tuyến.

Dịch vụ công thứ 1000 cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia được công bố ngày 19/8/2020 là dịch vụ kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô xe máy. Đây là dịch vụ rất quan trọng và rất khó bởi lần đầu tiên triển khai và phải cấu trúc lại quy trình thủ tục. Để cung cấp dịch vụ công này, ngành Tài chính đã nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống quản lý thuế với hệ thống cổng thông tin dịch vụ quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành cung cấp bộ câu hỏi - trả lời trong giải quyết thủ tục hành chính để tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bộ câu hỏi - trả lời nhằm giải đáp cho người dân, doanh nghiệp về những vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật.

Cục Tin học và thống kê tài chính cho biết, trong số các dịch vụ công tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nêu trên, dịch vụ công được người dân và doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất là: Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với 2.277.445 hồ sơ được giải quyết; Dịch vụ nộp thuế điện tử với 1.796.629 hồ sơ được giải quyết; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn với 1.711.399 hồ sơ được giải quyết; Hủy tờ khai hải quan với 33.566 hồ sơ được giải quyết; Khai bổ sung hồ sơ hải quan với 66.386 hồ sơ được giải quyết...

Với tài khoản đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện được tất cả các dịch vụ công trực tuyến và theo dõi quá trình hoàn thành thủ tục hành chính mà không cần phụ thuộc vào thời gian, địa điểm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM