VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
 Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025

Nhằm xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, thân thiện, Bộ Tài chính đã phát động Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025.

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Tài chính

Kho bạc Nhà nước phát huy truyền thống vẻ vang qua các phong trào thi đua yêu nước

Nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tô thắm thêm thành tích ngành Dự trữ Nhà nước

Ngày 14/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 733/QĐ-TTg về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025.

Kết quả triển khai Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" được Bộ Tài chính đưa vào là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá, xét khen thưởng hàng năm cho các tập thể, cá nhân công tác trong ngành Tài chính.

Triển khai Quyết định và hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/9/2019 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1897/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 trong toàn ngành Tài chính.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; nâng cao năng lực, ý thức, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng văn hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị ngành Hải quan tại Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị ngành Hải quan tại Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan.

Triển khai Kế hoạch, ngày 8/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-BTC “Quy chế Văn hóa công sở tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính”. Quy chế đã quy định cụ thể về ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ làm việc, văn hóa ứng xử trong giao tiếp, trang phục, đạo đức, lối sống của công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính. Qua đó, nhằm xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, lịch sự đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong ngành Tài chính; Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, văn hóa giao tiếp; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Chỉ thị số 04/CTTC-BTC ngày 03/6/2020 về việc tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức; Tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và thực thi công vụ; Chống chạy chức, chạy quyền tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Ban lãnh đạo KBNN tại Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến hệ thống KBNN.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Ban lãnh đạo KBNN tại Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến hệ thống KBNN.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Tài chính phát động, các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính đã xây dựng Kế hoạch triển khai và phát động phong trào thi đua tại các cấp đơn vị. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Ngành, góp phần nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Tài chính; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính; xây dựng văn hóa công sở, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Đến nay, phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 đã được triển khai sâu rộng trong toàn ngành Tài chính và trở thành nhiệm vụ trọng tâm và liên tục trong các phong trào thi đua của Bộ Tài chính từ nay đến năm 2025.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho Vụ Chính sách và Pháp chế và Vụ Tài vụ - Quản trị thuộc Tổng cục DTNN.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho Vụ Chính sách và Pháp chế và Vụ Tài vụ - Quản trị thuộc Tổng cục DTNN.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" cũng được tổ chức sâu, rộng trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua.

Đến nay, hầu hết các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn có ý thức trách nhiệm trong thực hiện và chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ. Các cán bộ, công chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; trau dồi kiến thức, chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm... 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM