VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chính thức bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp. Nguồn: QH

Chính thức bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, sáng ngày 15/9/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia.

Bổ sung 274 tỷ đồng mua bù 23.000 tấn gạo dự trữ đã xuất cấp

Đổi mới công tác đấu thầu mua hàng dự trữ quốc gia

Hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia 190.000 tấn gạo, 80.000 tấn thóc

Trình bày tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, để đáp ứng nhu cầu về vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh cũng như đáp ứng yêu cầu trong các tình huống khẩn cấp về y tế; trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, việc bổ sung mặt hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia đáp ứng được quy định của Luật Dự trữ quốc gia về mục tiêu dự trữ quốc gia, tiêu chí của mặt hàng thuộc Danh mục hàng dự trữ quốc gia và thống nhất với quy định tại Điều 61 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Theo Bộ trưởng, việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia là cần thiết nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu khẩn cấp về y tế trong các tình huống đột xuất do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn và các tình huống quốc phòng, an ninh xảy ra trong tương lai.

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép xây dựng, ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Tài chính - Ngân sách tán thành với việc cần thiết ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia nhằm úng phó với tình hình dịch bệnh Covid -19 và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh cũng như yêu cầu khẩn cấp về y tế khi xảy ra các tình huống đột xuất trong tương lai.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, việc bổ sung mặt hàng này đáp ứng được quy định của Luật Dự trữ quốc gia về mục tiêu dự trữ quốc gia, tiêu chí của mặt hàng thuộc Danh mục hàng dự trữ quốc gia và thống nhất với quy định tại Điều 61 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Ủy ban Tài chính - ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ cho phép ban hành Nghị quyết về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia theo thủ tục rút gọn, phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sau khi nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng  Dự trữ quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết các mặt hàng thuộc nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế và phân công các bộ, ngành thực hiện quản lý; bảo đảm việc quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM