VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cơ cấu thu ngân sách nhà nước dịch chuyển theo hướng bền vững

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (đứng) phát biểu tại buổi làm việc.

Cơ cấu thu ngân sách nhà nước dịch chuyển theo hướng bền vững

Tại buổi làm việc với Tổng cục Thuế về công tác triển khai kế hoạch tài chính 5 năm và tình hình thu ngân sách, thực hiện chiến lược cải cách thủ tục hành chính chiều ngày 8/9/2020, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, cơ cấu thu ngân sách nhà nước đã dịch chuyển theo hướng bền vững hơn.

Hải quan Thanh Hóa dồn sức hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 9.400 tỷ đồng

Thu ngân sách gần 720 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2021 bám sát dự báo khả năng phục hồi kinh tế

Triển khai đồng bộ giải pháp quản lý thu ngân sách những tháng cuối năm

Cơ cấu thu ngân sách chuyển biến theo hướng bền vững

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2019 đạt 5.384 nghìn tỷ đồng, bằng 77,3% mục tiêu kế hoạch cả giai đoạn 2016-2020. Cơ cấu thu trong giai đoạn 2016-2019 tiếp tục chuyển biến theo hướng bền vững hơn so với giai đoạn 2011-2015, thu nội địa chiếm khoảng 80,9% trong tổng thu ngân sách nhà nước; thu ngân sách giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu thô và hoạt động xuất nhập khẩu (Tỷ trọng thu dầu thô trong tổng thu ngân sách nhà nước giảm từ 12,9% của giai đoạn 2011-2015 xuống còn 3,9% trong giai đoạn 2016-2019; Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm từ 17,7% xuống còn 14,6%).

8 tháng đầu năm 2020, thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 752.615 tỷ đồng, bằng 60% so với dự toán, bằng 91,9% so với cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý 8 tháng năm 2020 đạt thấp do tình hình kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2020 chịu tác động lớn của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp suy giảm so với cùng kỳ. Cùng với đó, việc triển khai thực hiện các gói giải pháp hỗ trợ gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân, thu ngân sách sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, đến nay chưa hồi phục được.

Theo tính toán của Tổng cục Thuế, ước cả giai đoạn 2016-2020, tổng thu ngân sách đạt 6.707.055 tỷ đồng, bằng 103,7% so với dự toán và tăng 1,61 lần so với giai đoạn trước. Tỷ lệ huy động ngân sách nhà nước bình quân đạt 24,4% GDP đạt mục tiêu Quốc hội đề ra là 23,5% GDP.

Về triển khai chiến lược cải cách 2011-2020, Tổng cục Thuế đã nghiên cứu báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi bổ sung các sắc thuế, phí lệ phí đảm bảo phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ chiến lược đã đề ra. Những nỗ lực cải cách của ngành Thuế đã được các tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận và đánh giá cao. Tại hội nghị công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018 của Hội đồng tư vấn cải cách hành chính của Chính phủ (APCI 2018), nhóm thủ tục hành chính thuế đứng thứ nhất trong 08 nhóm thủ tục được đưa vào đánh giá; mức độ hài lòng của người nộp thuế đã tăng 3% từ 7,5/10 của kỳ trước lên 7,8/10.

Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (Doing Business-DB) năm 2020 cũng đã ghi nhận kết quả cải cách thủ tục hành chính thể hiện ở việc tăng hạng mức độ thuận lợi về thuế cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó thời gian nộp thuế chỉ còn 384 giờ, (thuế là 237 giờ và bảo hiểm xã hội 147 giờ), giảm 114 giờ so với DB2019, đạt và vượt mục tiêu mà Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ đề ra.

Tỷ lệ huy động ngân sách nhà nước bình quân không thấp hơn 25% GDP

Đánh giá cao những nỗ lực trong cải cách hành chính và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế trong 5 năm qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, Tổng cục Thuế đã đổi mới về công tác thu thuế, cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, tạo sự thuận lợi trong quản lý thu thuế. Cùng với đó là sự thay đổi trong sắp xếp tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả hơn. Công tác chống thất thu thuế, xây dựng chính sách ngày một hoàn thiện… Từ đó, cơ cấu thu ngân sách nhà nước dịch chuyển theo hướng bền vững hơn với sự tăng dần về tỷ trọng của thu nội địa, đảm bảo cho chi thường xuyên, trả nợ, một phần chi đầu tư phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 75 Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945-10/9/2020), Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chúc mừng ngành Thuế đã có nhiều đổi mới và trưởng thành toàn diện. Cho rằng quá trình hồi phục của nền kinh tế thế giới và trong nước sẽ tác động không thuận đến nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đặt ra mục tiêu trong 5 năm tới, tỷ lệ huy động ngân sách nhà nước bình quân không thấp hơn 25% GDP, tỷ lệ huy động thu thuế, phí bình quân đạt thấp nhất là 21% GDP, nợ thuế thấp hơn 3% tổng thu ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách nhà nước kiểm soát ở mức dưới 4% GDP, nợ công dưới 60% GDP.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị ngành Thuế cần tiếp tục cải cách, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng mức độ hài lòng của người nộp thuế. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc thanh kiểm tra thuế theo rủi ro, giảm số lượng nhưng tăng chất lượng từng cuộc thanh, kiểm tra. Trong chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 10 năm tới, ngành Thuế cần đạt được mục tiêu xây dựng bộ máy hành chính thuế hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu hội nhập.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã cảm ơn Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và đặc biệt là Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã quan tâm, giúp đỡ cho ngành Tài chính hoàn thiện cơ chế chính sách, luôn theo sát cùng sự phát triển của ngành Tài chính nói chung và hệ thống thuế nói riêng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM