VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đến hết quý II/2020, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư hơn 9.981 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đến hết quý II/2020, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư hơn 9.981 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý II/2020.

Chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu để giữ ổn định giá bán lẻ xăng, dầu

Sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng, dầu giảm nhẹ

Mở cửa thị trường phân phối xăng dầu: Để 'lượng đổi, chất đổi'

Giá xăng dầu đi lên khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng Bảy tăng 0,4%

Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý II/2020 (đến hết ngày 30/6/2020) là 9.981,693 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý II/2020 là 5.490,667 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý II/2020 là 471,773 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dương trong quý II/2020 là 4,420 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm trong quý II/2020 là 41 triệu đồng.

Trước đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm 31/12/2019 là 779,815 tỷ đồng; số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý I/2020 (đến hết ngày 31/3/2020) là 958,420 tỷ đồng.

Việc Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý II/2020 nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM