VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đoàn kết và hợp tác là chìa khóa giúp ASEAN khôi phục tăng trưởng khu vực

Toàn cảnh hội nghị AFMGM tại điểm cầu Việt Nam.

Đoàn kết và hợp tác là chìa khóa giúp ASEAN khôi phục tăng trưởng khu vực

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 6 dưới sự chủ trì của Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Với sự nhất trí cao, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương đã thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị.

Dư địa tài khoá của Việt Nam đã được củng cố và tăng cao

Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN cam kết tiếp tục thực hiện các ưu tiên hợp tác

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 6 thành công tốt đẹp

Tiến trình hợp tác tài chính thể hiện tinh thần gắn kết và hợp tác ASEAN

Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại mỗi nền kinh tế ASEAN

Chìa khóa giúp ASEAN chiến thắng đại dịch

Tại Tuyên bố chung, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN đã hoan nghênh chủ đề ưu tiên của Việt Nam cho Năm chủ tịch ASEAN 2020 về một “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”.

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương cũng hoan nghênh các sáng kiến của nước Chủ tịch trong việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu thúc đẩy hội nhập và kết nối nội khối trong khu vực ASEAN, làm sâu sắc hơn sự gắn kết của khu vực với cộng đồng quốc tế vì hòa bình và phát triển bền vững, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng và năng lực thể chế của ASEAN. Trên tinh thần đó, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương kiên định với cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường ổn định và hội nhập tài chính trong khu vực ASEAN, bất chấp những bất ổn do đại dịch COVID-19.

Cập nhật về tình hình kinh tế và các thách thức chính sách, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương thừa nhận rằng đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực tới nền kinh tế và sự ổn định tài chính khu vực ASEAN. Các hoạt động kinh tế bị kiểm soát, thu hẹp đáng kể và sẽ là yếu tố dẫn tới tăng trưởng âm của ASEAN trong năm 2020. Những gián đoạn do đại dịch gây ra đã cho thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo khả năng chống chịu của nền kinh tế khu vực của chúng ta trước các cú sốc.

Các thành viên đã nỗ lực đáng kể để giảm thiểu tác động của đại dịch và hỗ trợ phục hồi kinh tế bằng cách thực hiện các phương pháp đặc biệt thông qua hỗ trợ tài chính, tiền tệ và tín dụng có mục tiêu cho nền kinh tế và hệ thống tài chính, cũng như tái khẳng định các cam kết để đảm bảo dòng chảy liên tục của hàng hóa và dịch vụ. Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương tin tưởng rằng, đoàn kết và hợp tác là chìa khóa giúp ASEAN chiến thắng đại dịch và khôi phục tăng trưởng khu vực.

Thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng

Về vấn đề tài chính cơ sở hạ tầng, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ghi nhận sự tiến bộ trong hợp tác về tài chính cho cơ sở hạ tầng giữa Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN (ACMF) và Ủy ban Công tác về Phát triển Thị trường Vốn (WC-CMD). Sự hợp tác này tập trung vào xây dựng một bộ nguyên tắc hướng dẫn để tiêu chuẩn hóa các điều khoản hợp đồng thiết thực và hiệu quả cho các tài liệu dự án và tài liệu tài trợ dự án để tăng cường tài trợ tư nhân trong khu vực.

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương tin tưởng rằng, đoàn kết và hợp tác là chìa khóa giúp ASEAN chiến thắng đại dịch và khôi phục tăng trưởng khu vực.

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ghi nhận những tiến bộ mà ACMF đã đạt được trong việc lượng hóa và hiểu biết tốt hơn về đầu tư cơ sở hạ tầng thông qua các phân loại và định chuẩn. Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương cũng khuyến khích họ tiếp tục với Hành lang Chào bán Riêng lẻ Trái phiếu để tạo thuận lợi cho tài chính cho cơ sở hạ tầng.

Trong vấn đề tài chính bền vững, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương hoan nghênh việc ACMF và WC-CMD tiếp tục thúc đẩy tài chính bền vững thông qua thị trường vốn trong khu vực, cam kết thúc đẩy hơn nữa một chương trình nghị sự tài chính bền vững kết nối giữa các lĩnh vực ngân hàng, thị trường vốn và bảo hiểm trong các khuôn khổ AFMM và AFMGM, và sẽ phối hợp chặt chẽ hơn giữa các ủy ban công tác ASEAN có liên quan.

Về tài chính toàn diện, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương tái khẳng định cam kết đối với việc thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm bảo hiểm và hiểu biết đối với các sản phẩm bảo hiểm để nâng cao mức độ thâm nhập bảo hiểm trong ASEAN. Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương hoan nghênh những cuộc thảo luận tại Hội nghị các nhà quản lý Bảo hiểm ASEAN (AIRM) về việc nghiên cứu xây dựng thí điểm sản phẩm bảo hiểm vi mô vì đây có thể là một bước quan trọng để cải thiện và tăng cường khả năng tiếp cận và hiểu biết về bảo hiểm, cũng như nâng cao nhận thức cho các nhóm dễ bị tổn thương trong khu vực.

Trong Tuyên bố chung, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương cũng đã thông qua các nội dung về hội nhập và tự do hóa tài chính; Tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư; Kết nối Tài chính, Thanh toán và Dịch vụ; Tài trợ Rủi ro Thiên tai; An ninh mạng bền vững và các vấn đề khác

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương trân trọng cảm ơn Việt Nam đã tổ chức Hội nghị AFMGM lần thứ 6 và các hội nghị liên quan theo hình thức trực tuyến trong giai đoạn đặc biệt nà và hoan nghênh Brunei trong vai trò Chủ tịch và Chủ nhà của Hội nghị AFMGM lần thứ 7 vào năm 2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM