VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đổi mới công tác đấu thầu mua hàng dự trữ quốc gia

Hàng dự trữ quốc gia sẵn sàng cho nhiệm vụ xuất cấp. Nguồn: internet

Đổi mới công tác đấu thầu mua hàng dự trữ quốc gia

Đấu thầu mua hàng dự trữ quốc gia là một trong những hoạt động trọng tâm trong công tác quản lý hàng dự trữ quốc gia. Thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã không ngừng đổi mới hoạt động này, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hàng dự trữ quốc gia.

Hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia 190.000 tấn gạo, 80.000 tấn thóc

Xây dựng lực lượng dự trữ nhà nước có tiềm lực vững mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tô thắm thêm thành tích ngành Dự trữ Nhà nước

Tổ chức đấu thầu rộng rãi, công khai

Để triển khai hiệu quả công tác đấu thầu mua hàng dự trữ quốc gia, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã phân công cụ thể cho các đơn vị và sát sao chỉ đạo, điều hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và kế hoạch được giao.

Việc mua hàng dự trữ quốc gia được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, công khai theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, trừ mặt hàng thóc được mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng theo quy định tại Điều 43 Luật Dự trữ quốc gia.

Quy trình mua hàng dự trữ quốc gia được tiến hành chặt chẽ từ khâu khảo sát, trình phê duyệt giá tối đa; xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu; đến khâu tổ chức đấu thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng; kiểm soát chất lượng hàng, nhập kho và bảo hành.

Trong đó, khâu khảo sát, xây dựng phương án giá mua tối đa được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Dự trữ quốc gia và Luật giá nhằm bảo đảm giá mua tối đa các mặt hàng dự trữ quốc gia sát với giá thị trường từng địa bàn tại thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước. 

Trong quá trình mời thầu, các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng dự trữ quốc gia, yêu cầu về giao, nhận, bảo quản được quy định rất cụ thể trong các hồ sơ mời thầu. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu cung cấp hàng dự trữ quốc gia, bảo đảm chất lượng hàng dự trữ quốc gia trong quá trình đấu thầu mua sắm và nhập kho.

100% gói thầu mua vật tư, thiết bị dự trữ được tổ chức đấu thầu qua mạng

Từ năm 2019, theo lộ trình đấu thầu qua mạng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công tác đấu thầu mua hàng dự trữ quốc gia được Tổng cục Dự trữ Nhà nước chuyển đổi từ đấu thầu giấy truyền thống sang đấu thầu qua mạng.

Đến nay, 100% các gói thầu mua vật tư, thiết bị là hàng dự trữ quốc gia đã được tổ chức đấu thầu qua mạng. Phương thức đấu thầu này đã góp phần tăng cường tính minh bạch, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp cung cấp, tiết kiệm thời gian và chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu, hạn chế tình trạng phải gia hạn thời điểm đóng thầu so với trước đây, đồng thời hạn chế khiếu nại, kiến nghị của các nhà thầu.

Đối với đấu thầu mua gạo, trong thời gian tới, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ tăng cường tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho các Cục Dự trữ nhà nước khu vực để chuyển đổi dần sang đấu thầu qua mạng; quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch mua lương thực được Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đột xuất, cấp bách.

Những đổi mới trong công tác đấu thầu mua hàng dự trữ quốc gia thời gian qua đã bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm công bằng, minh bạch, hiệu quả; lựa chọn những nhà thầu có đủ năng lực cung cấp hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn dự trữ quốc gia, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước chi cho mua hàng dự trữ quốc gia; bảo đảm lượng hàng dự trữ sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ xuất cấp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM