VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm 2020, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì được sự tăng trưởng khả quan

Năm 2020, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì được sự tăng trưởng khả quan.

Năm 2020, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì được sự tăng trưởng khả quan

Trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì được sự tăng trưởng khả quan với tổng giá trị tài sản bảo hiểm ước đạt 552,4 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2019...

Khách hàng có thể mua bảo hiểm BIC bằng voucher Got It

Kinh nghiệm quốc tế về quản lý các hoạt động phụ trợ bảo hiểm

[Infographics] Quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế từ năm 2021

Năm 2020, gần 1,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, thị trường bảo hiểm năm 2020 vẫn duy trì được sự tăng trưởng khả quan. Theo đó, tổng giá trị tài sản bảo hiểm ước đạt 552,4 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2019. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 460,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,3%.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 113,5 nghìn tỷ đồng, tăng 27%; tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 184,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2%; chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 48,2 nghìn tỷ đồng. Đây là kết quả hết sức ấn tượng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Số liệu thống kê của Bộ Tài chính cũng cho thấy, trong giai đoạn 2016-2020, tổng tài sản của toàn thị trường bảo hiểm tăng trưởng bình quân 19%/năm, ước đạt trên 526 nghìn tỷ đồng năm 2020.

Tổng số tiền của các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế tăng bình quân 19,4%/năm, ước đạt 416 nghìn tỷ đồng năm 2020; tổng doanh thu ngành bảo hiểm tăng bình quân 19,3%/năm, ước đạt trên 226 nghìn tỷ đồng năm 2020.

Cũng trong giai đoạn này, tổng vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm tăng bình quân 13,1%/năm, ước đạt trên 100 nghìn tỷ đồng năm 2020; thực hiện bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm ước khoảng 282 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2020, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã hoàn thiện dự thảo Nghị định về triển khai bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội; dự thảo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục tài sản công phải mua bảo hiểm cho rủi ro về bão, lũ, lụt; về kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg; xây dựng Đề án thí điểm bảo hiểm bảo lãnh thông quan...

Năm 2020, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì được sự tăng trưởng khả quan. Theo đó, tổng giá trị tài sản bảo hiểm ước đạt 552,4 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2019. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 460,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,3%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM