VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thu nộp ngân sách nhà nước gần 22 nghìn tỷ đồng qua công tác thanh tra, kiểm tra

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thu nộp ngân sách nhà nước gần 22 nghìn tỷ đồng qua công tác thanh tra, kiểm tra

Tính chung cả năm 2020, các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý tài chính trên 76 nghìn tỷ đồng. Trong đó, đã kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) gần 22 nghìn tỷ đồng (đã thu nộp 13,1 nghìn tỷ đồng). 

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực dự trữ nhà nước năm 2021

Vai trò của Thanh tra Bộ Tài chính trong thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021

Hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tập trung vào nội dung gì?

Định hướng trong xây dựng chương trình thanh tra, kiểm tra thuế năm 2021

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, tính chung cả năm 2020, các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã triển khai trên 85 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; tiến hành kiểm tra 737 nghìn hồ sơ kê khai thuế; điều tra chống buôn lậu bắt giữ, xử lý gần 15 nghìn vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan.

Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính trên 76 nghìn tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp NSNN gần 22 nghìn tỷ đồng (đã thu nộp 13,1 nghìn tỷ đồng); giảm lỗ, giảm khấu trừ và xử lý tài chính khác gần 50 nghìn tỷ đồng. 

Cụ thể, về hoạt động của cơ quan Thanh tra Bộ Tài chính, trong năm vừa qua, Thanh tra Bộ đã triển khai 35 cuộc thanh tra, kiểm tra. Đơn vị đã kiến nghị về tài chính 1,16 nghìn tỷ đồng, kiến nghị thu nộp ngân sách 182,7 tỷ đồng, giảm trừ dự toán, giảm trừ thanh toán, giảm trừ cấp kinh phí 56 tỷ đồng, xử lý tài chính khác 879 tỷ đồng.

Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, ngành Tài chính đã thực hiện 460,7 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 3,5 triệu hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; bắt giữ 75,3 nghìn vụ vi phạm qua công tác điều tra chống buôn lậu; kiến nghị xử lý về tài chính 249,8 nghìn tỷ đồng (trong đó: Thu hồi nộp NSNN 89,1 nghìn tỷ đồng; giảm lỗ, giảm khấu trừ, kiến nghị xử lý tài chính khác 139,1 nghìn tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành 21,5 nghìn tỷ đồng); đã thu nộp NSNN 73,7 nghìn tỷ đồng. 

Cũng trong năm 2020, cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện 79,6 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra 737,6 nghìn hồ sơ khai thuế. QUa đó, cơ quan thuế đã kiến nghị xử lý tài chính trên 69 nghìn tỷ đồng, kiến nghị thu nộp ngân sách 19,1 nghìn tỷ đồng (đã thu nộp 11,1 nghìn tỷ đồng), kiến nghị xử phạt hành chính 5,5 nghìn tỷ đồng, giảm lỗ và giảm khấu trừ 47,8 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan Hải quan đã thực hiện 2,2 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó kiểm tra sau thông quan là 1,9 nghìn cuộc. Đồng thời, kiến nghị xử lý thu vào NSNN 1,6 nghìn tỷ đồng (đã thu nộp 1,5 nghìn tỷ đồng).

Trong năm, Bộ Tài chính đã làm tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chủ động nắm tình hình địa bàn, thực hiện thành công nhiều chuyên án, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nền sản xuất hàng hóa trong nước, bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân, chống thất thu NSNN.

Đáng chú ý, cơ quan hải quan đã chủ trì bắt giữ gần 15 nghìn vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan, xử lý thu vào NSNN 486 tỷ đồng; đã ban hành quyết định khởi tố 47 vụ án hình sự và chuyển các cơ quan khác kiến nghị khởi tố 144 vụ.

Các cơ quan KBNN, Tổng cục Dự trữ, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm cũng tích cực triển khai thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đã đề ra, đã phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm kịp thời.

Cùng với đó, đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng, công tác đấu thầu…, góp phần tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Năm 2021, các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành từ công tác xây dựng kế hoạch đến công tác phối hợp hoạt động thanh tra, kiểm tra giữa các đơn vị.

Theo đó, các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính sẽ tăng cường thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm khi mới bắt đầu phát sinh; Tăng cường sự phối hợp, chỉ đạo giữa Thanh tra Bộ với Thanh tra chuyên ngành các Tổng cục đối với các cuộc thanh tra theo chuyên đề, thanh tra diện rộng để có được những đánh giá sâu, toàn diện về cơ chế chính sách được ban hành và hiệu quả phát huy trong thực tiễn.

Đặc biệt, chú trọng siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi NSNN, tài sản công, đất đai, tài nguyên; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; quản lý giá, thị trường chặt chẽ, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô...

Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid–19, các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã chủ động trình lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2020. Cụ thể,  không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; Đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh (nhà hàng, khách sạn, du lịch, hàng không,...) chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra và xem xét phân tích rủi ro, báo cáo cơ quan quan cấp trên để thực hiện điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM