VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế

Nhằm giảm bớt tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân, trong thời gian tới Tổng cục Thuế tiếp tục nghiên cứu các giải pháp về thuế, phí để trình Bộ Tài chính, trình cấp có thẩm quyền quyết định, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục Thuế công bố danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN cao nhất năm 2019

Đề xuất chính sách thuế giá trị gia tăng hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất phân bón

Tôn vinh người nộp thuế tiêu biểu, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước

Tổng cục Thuế công bố “hệ thống hỗ trợ thủ tục thuế điện tử”

Triển khai tốt các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Thời gian qua, trước bối cảnh chung còn có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cơ quan Thuế đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính cũng như các sở ngành địa phương thực hiện các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn, hoàn tiền thuế, tiền thuê đất và các chính sách an sinh xã hội nhằm hỗ trợ người dân cũng như doanh nghiệp vượt qua khó khăn thách thức của đại dịch.

Trong tình hình mới Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu  xem xét thực hiện các chính sách hỗ trợ tiếp theo, tiếp tục nghiên cứu ban hành kịp thời các giải pháp tài khóa đủ liều lượng để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới. Những biện pháp mạnh mẽ hơn sẽ phải trình Quốc hội quyết định.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, cơ quan Thuế các cấp đã triển khai gia hạn thuế, miễn giảm nhiều khoản phí, lệ phí... Cụ thể, việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế 5 tháng đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh; gia hạn 5 tháng đối với thuế GTGT và thuế TNCN của các hộ kinh doanh; gia hạn 5 tháng đối với tiền thuê đất của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... Ước tính, khi triển khai Nghị định này, có khoảng 740 nghìn doanh nghiệp, chiếm đến 98% số doanh nghiệp đang hoạt động sẽ được hưởng lợi từ chính sách; giải quyết theo thẩm quyền miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thiết bị y tế phục vụ cho phòng chống dịch...

Bộ Tài chính đã phối hợp với các ngành để rà soát cắt giảm, miễn giảm nhiều loại phí, lệ phí. Cụ thể: Miễn lệ phí môn bài đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thành lập mới trong năm đầu; giảm 70% mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp; giảm 67% mức phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm 50-70% phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính... Tổng số phí, lệ phí cắt giảm mà doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi là khoảng 500 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg quy định giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 4319/TCT-CS về triển khai thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, song song với việc hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời cho doanh nghiệp, người dân được hưởng đầy đủ các gói hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất theo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ quan thuế đã tập trung lực lượng cho công tác quản lý thu, chống thất thu, khai thác tăng thu đối với những nguồn thu còn tiềm năng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách trong những tháng cuối năm 2020.

Đặc biệt, kiểm tra, rà soát chặt chẽ hồ sơ khai thuế trên hệ thống quản lý người nộp thuế để đôn đốc thu đúng, đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước đối với các khoản thu không thuộc diện được gia hạn, miễn giảm và những khoản thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP theo đúng quy định, tránh tình trạng phát sinh số tiền nợ thuế, tiền chậm nộp thuế do người nộp thuế không nắm bắt kịp thời về chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế...

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế

Nhằm giảm bớt tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân, trong thời gian tới Tổng cục Thuế tiếp tục nghiên cứu các giải pháp về thuế, phí để trình Bộ Tài chính, trình cấp có thẩm quyền quyết định, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, tiếp tục triển khai tốt các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nguồn phát sinh năm 2020 vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm ở mức cao nhất theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phải tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp cấp bách về hỗ trợ người nộp thuế chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công...

Từ đó, đưa chính sách vào cuộc sống, giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, vượt qua giai đoạn dịch bệnh, từng bước ổn định và khôi phục sản xuất kinh doanh, có nguồn lực tài chính để nộp thuế đúng hạn, tăng đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật quản lý Thuế và các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền của Bộ Tài chính. Chỉ đạo các Cục Thuế trong công tác thu hồi nợ thuế; tập trung đối với các trường hợp đơn vị có số nợ thuế lớn, các đơn vị nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các dự án chưa nộp ngân sách nhà nước theo quy định, không được gia hạn, cố tình chây ì nợ thuế; thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định; công khai thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Trước đây, Chính phủ đã chấp thuận gia hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập và tiền thuê đất cho doanh nghiệp trong năm tháng, được doanh nghiệp đánh giá là chính sách hiệu quả trong nhiều chính sách hỗ trợ được triển khai. Do đó, trong tình hình mới Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu  xem xét thực hiện các chính sách hỗ trợ tiếp theo, tiếp tục nghiên cứu ban hành kịp thời các giải pháp tài khóa đủ liều lượng để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới. Những biện pháp mạnh mẽ hơn sẽ phải trình Quốc hội quyết định.

Đồng thời, ngành Thuế cũng cam kết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thông qua việc triển khai kịp thời các dịch vụ thuế điện tử, đặc biệt là việc tích hợp tất cả các dịch vụ thuế trên cổng dịch vụ công quốc gia...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM