VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tổng cục Hải quan thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp đội, tổ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp đội, tổ

Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định ban hành Đề án “Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp đội/tổ thuộc chi cục và đơn vị tương đương trực thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố” và Quy chế tổ chức thi tuyển. Thời gian thí điểm trong giai đoạn năm 2020-2022.

Đối tượng nào được tuyển dụng công chức mà không cần thi tuyển?

Từ ngày 15/01/2019, còn 2 đối tượng được tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Điểm mới trong thi tuyển công chức

Bộ Tài chính tổ chức thi tuyển chức danh phó trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ

Theo Tổng cục Hải quan, việc xây dựng Đề án “Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp đội/tổ thuộc chi cục và đơn vị tương đương trực thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố” là cần thiết, xuất phát từ quan điểm, chủ trương của Đảng về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; đồng thời để tạo điều kiện cho những người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt, nhất là đội ngũ công chức trẻ có kiến thức, năng lực tốt, có cơ hội điều kiện phát triển và tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.

Cùng với đó, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp đội/tổ sẽ tạo động lực để công chức trong quy hoạch chức danh tương đương chức danh thi tuyển trong cục hải quan tỉnh, thành phố phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia công tác lãnh đạo, quản lý; tạo sự đổi mới trong công tác cán bộ như một trong những giải pháp nâng cao tính công khai, minh bạch trong tuyển chọn nhân sự để bổ nhiệm làm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Mục tiêu của đề án nhằm thực hiện thí điểm tuyển chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức, năng lực trong chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như công tác quản lý, điều hành thông qua thi tuyển để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo Đội thuộc chi cục và đơn vị tương đương tại một số cục hải quan tỉnh, thành phố.

Đề án cũng đưa ra các nguyên tắc thi tuyển cụ thể như: tuân thủ các quy định của Trung ương, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về công tác cán bộ trong việc thẩm định, lựa chọn nhân sự và tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo.

Đồng thời, việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp đội thuộc chi cục đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM