VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Trên 9.900 tỷ đồng đã được cơ quan thuế các cấp thực hiện khoanh nợ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trên 9.900 tỷ đồng đã được cơ quan thuế các cấp thực hiện khoanh nợ

Theo số liệu vừa cập nhật của tổng cục Thuế, tính đến hết 2/11 đã có 49/63 cục thuế ban hành quyết định khoanh nợ với số tiền thuế nợ được khoanh là 9.907 tỷ đồng, bằng 62% nhiệm vụ Tổng cục Thuế giao.

Ngành Thuế phấn đấu đưa tổng nợ thuế đến cuối năm 2020 giảm so với năm 2019

Tổng số tiền nợ thuế tính đến cuối tháng 9/2020 tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2019

Tập huấn công tác xử lý nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước

Ngành Thuế kịp thời đôn đốc, thu hồi nợ thuế cho ngân sách

Tổng cục Thuế cho biết, nhằm thực hiện đảm bảo xử lý nợ chặt chẽ, đúng đối tượng, đáp ứng các điều kiện, ngày 15/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.

Theo đó, việc xử lý nợ bên cạnh mục đích tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, nhưng phải phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi và cố tình chây ỳ, nợ thuế.

Tính đến ngày 2/11, bám sát các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện khoanh nợ với số tiền nợ được khoanh là 3.301 tỷ đồng, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện khoanh nợ số tiền là 2.167 tỷ đồng nợ thuế; Cục Thuế Hải Phòng thực hiện khoanh nợ số tiền là 537 tỷ đồng...

Như vậỵ, nhiệm vụ đặt ra cho cơ quan Thuế các cấp trong 2 tháng còn lại của năm 2020 là phải khoanh nợ, xoá nợ khoảng 17.050 tỷ đồng, trong đó, số nợ được khoanh là 6.693 tỷ đồng và số nợ xoá là 10.357 tỷ đồng.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Tổng cục Thuế đã yêu cầu lãnh đạo cơ quan Thuế các cấp phải tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc xử lý khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tham mưu, Cơ quan Thuế sẽ báo cáo UBND Thành phố, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để kịp thời có quyết định chỉ đạo tháo gỡ.

Đối với bộ phận nghiệp vụ, pháp chế cần tiến hành thẩm định đúng đối tượng được khoanh nợ, xóa nợ; hồ sơ khoanh nợ, xóa nợ thuế phải đảm bảo đầy đủ, thực hiện đúng trình tự các bước được quy định tại Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính để trình các cấp có thẩm quyền nhằm đảm bảo công tác xóa nợ chặt chẽ, đúng đối tượng, xử lý tối đa số nợ không còn khả năng nộp ngân sách để giảm nợ thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM