VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương đã thực hiện theo đúng quy định

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương đã thực hiện theo đúng quy định

Việc quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 đã phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong bối cảnh ngân sách trung ương gặp rất nhiều khó khăn.

Chi ngân sách gần 18.000 tỷ đồng cho công tác phòng chống Covid-19

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về minh bạch ngân sách cấp quốc gia

Đồng bộ các giải pháp thu ngân sách trong bối cảnh chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Gửi tới kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Nghệ An cho biết, Nghệ An là tỉnh có số lượng lớn đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19. Trong điều kiện ngân sách Tỉnh còn nhiều khó khăn, khả năng cân đối theo Nghị quyết số 42/NQ-CP khó đảm bảo, cử tri đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ thêm cho tỉnh Nghệ An, đặc biệt đối với 11 huyện miền núi đề nghị Trung ương hỗ trợ 100% kinh phí.

Trả lời kiến nghị trên, Bộ Tài chính cho biết, về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Chính phủ đã có Báo cáo số 121/BC-CP ngày 06/4/2020 trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, trên cơ sở ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, tại điểm 4 mục I Nghị quyết đã quy định, các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương trên 50% tự bảo đảm kinh phí thực hiện. Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương còn lại theo nguyên tắc: 70% mức thực chi theo quy định đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên; 50% mức thực chi theo quy định đối với các tỉnh chưa tự cân đối ngân sách còn lại (ngoài các tỉnh miền núi, Tây Nguyên); 30% mức thực chi theo quy định đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% quỹ dự trữ tài chính địa phương, nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện theo các nguyên tắc, chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, gồm: hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động và các đối tượng khác theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo Bộ Tài chính, việc quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg đã phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong bối cảnh ngân sách trung ương gặp rất nhiều khó khăn, cần huy động tất cả các nguồn lực ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Nghệ An chủ động sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ và cân đối nguồn lực của địa phương để thực hiện theo đúng quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM