VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Vận hành Hệ thống quản lý ngân quỹ thông suốt, an toàn, bảo mật và hiệu quả

Kết quả sau 1 tháng vận hành Hệ thống quản lý ngân quỹ

Vận hành Hệ thống quản lý ngân quỹ thông suốt, an toàn, bảo mật và hiệu quả

Tính đến ngày 31/12/2020, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện các đợt chào gửi tiền qua Hệ thống quản lý ngân quỹ, với tổng số tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại đạt gần 80 nghìn tỷ đồng. Trên cơ sở kết quả này, trong thời gian tới, Kho bạc Nhà nước tiếp tục rà soát, đánh giá, theo dõi, đảm bảo Hệ thống Quản lý ngân quỹ vận hành thông suốt, an toàn, bảo mật và hiệu quả.

Hệ thống Quản lý ngân quỹ: Đảm bảo “sân chơi” bình đẳng, minh bạch cho các bên tham gia

Hệ thống Quản lý ngân quỹ: Đảm bảo “sân chơi” bình đẳng, minh bạch cho các bên tham gia

Hệ thống quản lý ngân quỹ chính thức hoạt động vào đầu tháng 12/2020

Triển khai Thông tư số 64/2019/TT-BTC ngày 16/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước về việc gửi tiền có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi theo phương thức điện tử, Kho bạc Nhà nước đã thiết kế, xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống Quản lý ngân quỹ để thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại kể từ ngày 01/12/2020.

Theo thống kê, sau một tháng thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại qua Hệ thống quản lý ngân quỹ đã đem lại nhiều kết quả khích lệ. Cụ thể, đến ngày 31/12/2020, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện các đợt chào gửi tiền qua Hệ thống Quản lý ngân quỹ nhà nước với tổng số tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại đạt gần 80.000 tỷ đồng. Kết quả này đạt được bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, cụ thể sau:

Thứ nhất, thủ tục thực hiện các giao dịch an toàn, bảo mật, minh bạch, đơn giản, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cả ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước. Tổng thời gian thực hiện một giao dịch gửi tiền trong 04 ngày làm việc (rút ngắn 02 ngày so với quy định tại Thông tư số 64/2019/TT-BTC).

Trong quá trình triển khai vận hành Hệ thống Quản lý nhà nước, Kho bạc Nhà nước thường xuyên rà soát, kiểm tra Hệ thống và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ thắc mắc của ngâng hàng thương mại, nên trong 01 tháng vận hành đã không xảy ra sai sót, sự cố ảnh hưởng đến kết quả giao dịch.

Hiện nay, tất cả các bước của quy trình: Từ bước Kho bạc Nhà nước gửi thông báo nhu cầu gửi tiền có kỳ hạn; Ngân hàng thương mại gửi bản chào nhận tiền gửi; Kho bạc Nhà nước mở bản chào, xác định kết quả lựa chọn ngân hàng thương mại để gửi tiền có kỳ hạn; Kho bạc Nhà nước gửi thông kết quả lựa chọn ngân hàng thương mại để gửi tiền có kỳ hạn đến bước ký kết phụ lục hợp đồng gửi tiền... đều đã được thực hiện trên Hệ thống Quản lý nhà nước.

Thứ hai, các thao tác trong Hệ thống Quản lý nhà nước được thực hiện khá đơn giản, giao diện gần gũi, dễ sử dụng với nhiều tiện ích hỗ trợ người sử dụng như: email gửi tự động đến địa chỉ thư điện tử của người sử dụng khi có thông báo của Kho bạc Nhà nước được gửi lên Hệ thống, thông báo tại màn hình trang chủ tự động chỉ dẫn đến màn hình thao tác nghiệp vụ...

Quan trọng hơn, trong quá trình triển khai vận hành Hệ thống Quản lý nhà nước, Kho bạc Nhà nước thường xuyên rà soát, kiểm tra Hệ thống và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ thắc mắc của ngân hàng thương mại, nên trong 01 tháng vận hành đã không xảy ra sai sót, sự cố ảnh hưởng đến kết quả giao dịch.

Thứ ba, việc Hệ thống Quản lý nhà nước tự động tổng hợp các đợt chào gửi tiền có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước và gửi báo cáo đến Bộ Tài chính cùng lúc gửi thông báo cho các ngân hàng thương mại đã giúp cho việc thông tin, phối hợp giữa Kho bạc Nhà nước và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài chính luôn kịp thời và thuận lợi.

Với những kết quả bước đầu đạt được, trong thời gian tới, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá, theo dõi, đảm bảo Hệ thống Quản lý ngân quỹ vận hành thông suốt, an toàn, bảo mật và hiệu quả.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM