Bitcoin đã tác động không nhỏ đến hệ thống tài chính toàn cầu."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng