[Infographic] 10 văn bản luật có hiệu lực từ 1/1/2018

(Taichinh) - Từ 1/1/2018, 10 văn bản luật thuộc ba mảng pháp luật, kinh tế, xã hội dưới đây sẽ có hiệu lực.

Tin liên quan