[Infographic] 13 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2017 sẽ đạt và vượt

(Taichinh) - Theo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, trong số 13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của năm 2017, có 5 chỉ tiêu ước vượt và 8 chỉ tiêu ước đạt kế hoạch.

Tin liên quan