[Infographic] 3 kịch bản xử lý vấn đề tại trạm BOT Cai Lậy

(Taichinh) - Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra 3 kịch bản xử lý vấn đề tại trạm BOT Cai Lậy, Tiền Giang.

Tin liên quan