[Infographic] 3 trụ cột hợp tác kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng

(Taichinh) - Chương trình Hợp tác kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) hiện được đánh giá là cơ chế hợp tác có hiệu quả hàng đầu trong các cơ chế hợp tác tại tiểu vùng Mekong.

Tin liên quan