cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn được giao dịch khá tích cực. Giao dịch của nhóm 5 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đạt trên 3.987 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 57.222 tỷ đồng."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng