VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] 5 cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất năm 2017 trên HNX

Các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn được giao dịch khá tích cực. Giao dịch của nhóm 5 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đạt trên 3.987 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 57.222 tỷ đồng.

[Infographic] Thị trường chứng khoán phái sinh năm 2017

[Infographic] Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp mới năm 2017

[Infographic] Đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2017

[Infographic] Các phiên đấu giá cổ phần tháng 11/2017 tại HNX

[Infographic] 5 cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất năm 2017 trên HNX - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM