[Infographic] 5 mục tiêu trong Chiến lược thương mại của Mỹ đến năm 2022

(Taichinh) - Chiến lược thương mại giai đoạn 2018-2022” của Bộ Thương mại Mỹ đã đề ra 5 mục tiêu cho ngành thương mại nước này trong thời gian tới.

Tin liên quan