[Infographic] 5 thiên lệch nhận thức ảnh hưởng đến nhà đầu tư

(Taichinh) - Theo số một thống kê, có đến 188 khuynh hướng nhận thức cản trở khả năng của đưa ra quyết định trong công việc, mối quan hệ và khả năng làm giàu. Nhận thức của một con người sẽ quyết định hành vi của người đó.

Tin liên quan