[Infographic] 5 thương vụ M&A cao giá nhất Việt Nam trong thập kỷ qua

Thương vụ M&A cao giá nhất Việt Nam trong suốt thập kỷ qua thuộc về ngành bia, với giá trị thương vụ gần 5 tỷ USD. Kế đến mới đến lĩnh vực bất động sản với cái tên sáng giá Vinhomes.

[Infographic] Biến động bộ máy hành chính Hà Nội sau 10 năm sáp nhập ra sao?

[Infographic] Giảm tối thiểu 46 sở trên cả nước nếu hợp nhất, sáp nhập

[Infographic] Điểm tên 10 vụ mua bán và sáp nhập lớn tại Việt Nam năm 2016-2017

Có thể bạn quan tâm