CPTPP), CPTPP đã có sự phê chuẩn của 6 thành viên và đủ điều kiện để có hiệu lực từ ngày 30/12/2018."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng