[Infographic] Ai được vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2018 và cần đáp ứng điều kiện gì?

(Taichinh) - Đối tượng được vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2018 gồm người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị...

Tin liên quan