[Infographic] Anh bỏ phiếu rời Liên minh thuế quan: Dự đoán phe ở lại chiếm đa số

(Taichinh) - Theo phân tích của Reuters, nhiều hạ nghị sỹ đảng Bảo thủ sẽ không ủng hộ Chính phủ của Thủ tướng Theresa May mà chọn ở lại Liên minh thuế quan. Cùng với phe đối lập, họ sẽ tạo nên đa số quá bán trong cuộc bỏ phiếu ngày 13/6/2018.

Tin liên quan