VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

[Infographic] APPF và sự tham gia của Việt Nam

Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) là một diễn đàn dành cho các nghị sĩ, nghị viện các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm mục tiêu hỗ trợ trực tiếp cho Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

[Infographic] 10 sự kiện nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2017

[Infographic] APEC 2017 - Cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế với thế giới

[Infographic] 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020

[Infographic] ASEAN - Khu vực có nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM