metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ được hoàn thành trước ngày 30/4/2018."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng