[Infographic] Bitcoin được “đào” như thế nào?

(Taichinh) - Bitcoin chưa được xem là tiền tệ, tài sản hợp pháp ở Việt Nam, số lượng người "đào" vẫn không ngừng tăng lên.

Tin liên quan