[Infographic] Bitcoin: Từ hàng hóa đầu tư đến sử dụng rộng rãi

(Taichinh) - Bitcoin đang nhanh chóng chuyển đổi từ một “hàng hoá đầu tư sang một sản phẩm được sử dụng rộng rãi” và những số liệu dưới đây sẽ chứng minh điều đó.

Tin liên quan