[Infographic] Bức tranh đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài quý I/2018

(Taichinh) - Tính chung vốn cấp mới và tăng thêm, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài trong quý I năm nay đạt 149,5 triệu USD.

Tin liên quan