[Infographic] Bức tranh đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 02/2018

(Taichinh) - Trong tháng 02/2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 2.739,54 triệu USD.

Tin liên quan