[Infographic] Bức tranh kinh tế - xã hội năm 2017

(Taichinh) - Năm 2017, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tin liên quan