[Infographic] Bức tranh thị trường cổ phiếu HNX tháng 10/2017

(Taichinh) - Tính đến thời điểm cuối tháng 10 tổng số chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) là 378 mã cổ phiếu, với tổng khối lượng niêm yết đạt 11.364 triệu cổ phiếu.

Tin liên quan