[Infographic] Các đối tượng không áp dụng, thi hành án tử hình

(Taichinh) - Điều 40 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018) quy định không áp dụng, không thi hành án tử hình với các đối tượng nhất định.

Tin liên quan