[Infographic] Các phiên đấu giá cổ phần tháng 04/2018 tại HNX

(Taichinh) - Tháng 4/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 4 phiên đấu giá cổ phần, trong đó có 2 phiên đấu giá IPO và 2 phiên đấu giá thoái vốn.

Tin liên quan