[Infographic] Các phiên đấu giá cổ phần tháng 09/2018 tại HNX

(Taichinh) - Tháng 9/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội diễn ra 4 phiên đấu giá với tổng khối lượng chào bán đạt hơn 497,2 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 39 triệu cổ phần.

Tin liên quan