[Infographic] Các trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập không được thế chấp tài sản công

(Taichinh) - Đơn vị sự nghiệp công lập không được sử dụng tài sản công để thế chấp hoặc thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự khác trong các trường hợp:

Tin liên quan