[Infographic] Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020

(Taichinh) - Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 đặt mục tiêu thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,8 lần so năm 2015.

Tin liên quan