[Infographic] Cổ phần hoá 33 doanh nghiệp Nhà nước

(Taichinh) - Theo Ủy ban Kinh tế Quốc hội, trong 8 tháng đầu năm 2017, có 33 doanh nghiệp Nhà nước được phê duyệt phương án cổ phần hoá, với giá trị thực tế đang được xác định là hơn 80.600 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục