[Infographic] Công ty nào có doanh thu trên đầu người cao nhất ở Mỹ?

(Taichinh) - So với các ngành khác, nhân viên hoạt động trong ngành năng lượng tạo được doanh thu gấp hơn 2 lần của ngành đứng ở vị trí thứ 2.

Cùng chuyên mục