Brazil tiếp tục khai thác thế mạnh sản xuất dầu thô thì Mexico lại có lợi thế là ở gần thị trường tiêu thụ."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng