[Infographic] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 10 tháng đầu năm 2018

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng năm nay có 121 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 297,4 triệu USD.

[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2018

[Infographic] CPTPP - “điểm sáng” của thương mại toàn cầu

[Infographic] Chính sách “nước Mỹ trước” của Trump thay đổi thế giới ra sao?

[Infographic] Một số nội dung trả lời chất vấn của 25 lãnh đạo trước Quốc hội

Có thể bạn quan tâm