đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 271,5 triệu USD."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng